Hướng dẫn hack full Gangstar Vegas không cần giải nén - MARKUP 0.89 KB
                
                  ----------HƯỚNG DẪN HACK -------
-------- Version 4.3.1a -------
1/ Tải về 2 File Bên dưới APK Và OBB_4.3.1A_L-N-P, ( Pro thì tải file nén khỏi đặt tên )
2/ Cài File APK vào máy.
3/ Tạo Thư Mục Mới Trong Bộ Nhớ Trong - Android - Obb
4/ Đặt tên thư mục vừa tạo là com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM
5/ Đổi tên File OBB_4.3.1A_L-N-P thành main.43034.com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM.obb
6/ Duy chuyển File Vừa Đổi Tên vào Thư Mục Vừa Tạo ở BƯỚC 3
7/ Mở Game, Mở Mạng, vào game, Bấm play, tăt mạng, chơi bình thường
-------- BY LÊ NGỌC PHÚC --------
LINK APK: https://linkvietvip.com/wDduNcK
LINK OBB: https://linkvietvip.com/0XML
------
Video HD: https://youtu.be/rJHfm0c3X98
                
              

Paste Hosted With By Vnote | Note Online