Grand Theft Auto San Andreas VIỆT HÓA - MARKUP 0.75 KB
                
                  HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT: 
1/TẢI VỀ 4 FILE BÊN DƯỚI 
2/CÀI FILE .APK VÀO MÁY VÀO Bộ Nhớ Trong > Android > obb 
3/TẠO THƯ MỤC com.rockstargames.gtasa 
4/DUY CHUYỂN 2 FILE main.8.com.rockstargames.gtasa.obb VÀ patch.8.com.rockstargames.gtasa.obb VÀO THƯ MỤC VỪA TẠO 
5/GIẢI NÉN FILE VIỆT HÓA DUY CHUYỂN VÀO Bộ Nhớ Trong > Android > data 
Xong rồi !!!
-----------------
LINK FILE APK ( 24 MB ): https://linkvietvip.com/fbgDK5
LINK FILE VIỆT HÓA ( 12 MB ): https://linkvietvip.com/87xFd4Ob
LINK FILE PATCH ( 596 MB ): https://linkvietvip.com/NUIgm
LINK FILE MAIN ( 2GB ): https://linkvietvip.com/WidJdfVL
                
              

Paste Hosted With By Vnote | Note Online