HƯỚNG DẪN HACK DRAGON BALL TAG TEAM - MARKUP 0.61 KB
                
                  TÓM TẮT CÁCH HACK:
1/ Tải File hack và Ứng dụng quản lý file ở link bên dưới
2/ Vào game chọn new game > đặc tên tùy ý > save lại
3/ Mở Ứng dụng quản lý file, tìm đến file hack
4/ Mở file hack
5/ Chép 3 file có trong file hack vào mục BỘ NHỚ THIẾT BỊ > PSP > SAVEDATA > ULUS***
--------
Link file hack: https://linkvietvip.com/6iDU
Link ppsspp gold: https://linkvietvip.com/keZRW
-------
VIDEO HD: https://www.youtube.com/watch?v=cvMkEBg_9Pk
                
              

Paste Hosted With By Vnote | Note Online