DREAM LEAGUE SOCCER 2019 HACK FULL VN VÔ ĐỊCH - MARKUP 0.56 KB
                
                  ### HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT: 
1/TẢI VỀ FILE APK VÀ FILE DỮ LIỆU 
2/CÀI FILE APK VÀO MÁY 
3/GIẢI NÉN FILE DỮ LIỆU 
4/CHÉP THƯ MỤC com.firsttouchgames.dls3 VÀO Bộ nhớ trong > Android > obb 
5/Chép THƯ MỤC files VÀO Bộ nhớ trong > Android > data > com.firsttouchgames.dls3
XONG
-----------------------------
LINK TẢI FILE APK ( 73 MB ): https://linkvietvip.com/T4oyWQ
LINK TẢI FILE DỮ LIỆU ( 287 MB ): https://linkvietvip.com/1zfMrJ
                
              

Paste Hosted With By Vnote | Note Online