avatar
HUNGRY DRAGON MOD VERSION 1.32 FULL V1

lengocphuclnp90 177 25th Sep, 2019

MARKUP 0.71 KB
                      
             HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:
1.Tải về File APK, File L-N-P.obb, Quản Lí File ( Nếu Cần )
2.Cài file APK vào máy, ( Gỡ game đã cài trên Chplay Nếu có )
3.Tạo một Thư mục trong Bộ Nhớ Trong -> Android -> Obb
4.Đặt tên thư mục đó là com.ubisoft.hungrydragon
5.Duy chuyển File L-N-P.obb vào thư mục vừa tạo ở bước 4
6.Đổi tên file L-N-P.obb thành main.171.com.ubisoft.hungrydragon.obb
Xong ! Chiến game thôi...
--------------------
LINK APK: https://linkvietvip.com/zunxrSls
LINK FILE OBB: https://linkvietvip.com/lQop
-------------------
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
  There are no comments yet.