avatar
GANSTAR VEGAS MOD FULL VIP 10 VERSION 4.4.0M MỚI NHẤT

lengocphuclnp90 3,055 2nd Sep, 2019

MARKUP 0.72 KB
                      
             HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT KO CẦN GIẢI NÉN:
1.Tải về File APK và File Obb bên dưới
2.Cài file APK vào máy ko đc mở
3.Dùng Quản Lý File tạo Thư mục mới trong Bộ nhớ trong -> Android -> Obb
4.Đặt tên Thư mục mới là com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM
5.Chép File Obb vào Thư Mục ở bước 4
6.Đổi tên File Obb lại thành main.44044.com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM.obb
7.QUAN TRỌNG: Bật mạng, mở game đến logo Game Loft thì tắt mạng
------
LINK APK: https://linkvietvip.com/Nfaff
LINK OBB: https://linkvietvip.com/DJA3
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
  There are no comments yet.