avatar
Untitled

Guest 163 31st Jan, 2021

MARKUP 0.31 KB
                      
             Cô ơi cho con về lại tổ 1 đi cô
Tại bên tổ 1 đang thiếu hs học được nên trầm lắm
Cô để con về lại để cân bằng lại tổ tại tổ 4 có hbao khánh linh với thùy học tốt rồi tổ một có mỗi à
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
  There are no comments yet.