GANGSTAR VEGAS MOD 3.9.1c KHÔNG CẦN GIẢI NÉN - MARKUP 0.80 KB
          
       HƯỚNG DẪN HACK KO CẦN GIẢI NÉN ! 
1/LÊN CHPLAY TẢI GAME GANGSTAR VEGAS ĐC 1% THÌ BẤM HỦY 
2/TẢI VỀ FILE DỮ LIỆU VÀ FILE APK 
3/MỞ FILE APK LÊN VÀ CÀI ĐẶT VÀO MÁY
4/ TẠO MỘT THƯ MỤC MỚI TRONG Bộ Nhớ Trong > Android > Obb 
5/ĐẶT TÊN THƯ MỤC ĐÓ LÀ com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM 
6/CHÉP FILE DỮ LIỆU VÀO THƯ MỤC VỪA TẠO 
7/ĐỔI TÊN FILE DỮ LIỆU THÀNH main.39124.com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM
XONG
-----------------
LINK FILE APK (36 MB): https://linkvietvip.com/kZE1hXM0
LINK FILE DỮ LIỆU (1,7 GB): https://linkvietvip.com/r4or
----------------
VIDEO HD: https://www.youtube.com/watch?v=irGeEQUIB9s
      
      

Paste Hosted With By Vnote | Note Online