----------HƯỚNG DẪN HACK ------- -------- Version 4.3.1a ------- 1/ Tải về 2 File Bên dưới APK Và OBB_4.3.1A_L-N-P, ( Pro thì tải file nén khỏi đặt tên ) 2/ Cài File APK vào máy. 3/ Tạo Thư Mục Mới Trong Bộ Nhớ Trong - Android - Obb 4/ Đặt tên thư mục vừa tạo là com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM 5/ Đổi tên File OBB_4.3.1A_L-N-P thành main.43034.com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM.obb 6/ Duy chuyển File Vừa Đổi Tên vào Thư Mục Vừa Tạo ở BƯỚC 3 7/ Mở Game, Mở Mạng, vào game, Bấm play, tăt mạng, chơi bình thường -------- BY LÊ NGỌC PHÚC -------- LINK APK: https://linkvietvip.com/wDduNcK LINK OBB: https://linkvietvip.com/0XML ------ Video HD: https://youtu.be/rJHfm0c3X98