HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT: 1/TẢI VỀ 4 FILE BÊN DƯỚI 2/CÀI FILE .APK VÀO MÁY VÀO Bộ Nhớ Trong > Android > obb 3/TẠO THƯ MỤC com.rockstargames.gtasa 4/DUY CHUYỂN 2 FILE main.8.com.rockstargames.gtasa.obb VÀ patch.8.com.rockstargames.gtasa.obb VÀO THƯ MỤC VỪA TẠO 5/GIẢI NÉN FILE VIỆT HÓA DUY CHUYỂN VÀO Bộ Nhớ Trong > Android > data Xong rồi !!! ----------------- LINK FILE APK ( 24 MB ): https://linkvietvip.com/fbgDK5 LINK FILE VIỆT HÓA ( 12 MB ): https://linkvietvip.com/87xFd4Ob LINK FILE PATCH ( 596 MB ): https://linkvietvip.com/NUIgm LINK FILE MAIN ( 2GB ): https://linkvietvip.com/WidJdfVL