HƯỚNG DẪN HACK KO CẦN GIẢI NÉN ! 1/LÊN CHPLAY TẢI GAME GANGSTAR VEGAS ĐC 1% THÌ BẤM HỦY 2/TẢI VỀ FILE DỮ LIỆU VÀ FILE APK 3/MỞ FILE APK LÊN VÀ CÀI ĐẶT VÀO MÁY 4/ TẠO MỘT THƯ MỤC MỚI TRONG Bộ Nhớ Trong > Android > Obb 5/ĐẶT TÊN THƯ MỤC ĐÓ LÀ com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM 6/CHÉP FILE DỮ LIỆU VÀO THƯ MỤC VỪA TẠO 7/ĐỔI TÊN FILE DỮ LIỆU THÀNH main.39124.com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM XONG ----------------- LINK FILE APK (36 MB): https://linkvietvip.com/kZE1hXM0 LINK FILE DỮ LIỆU (1,7 GB): https://linkvietvip.com/r4or ---------------- VIDEO HD: https://www.youtube.com/watch?v=irGeEQUIB9s