LINK FILE MOD ( 286 MB ): https://linkvietvip.com/bSfLtzR LINK FILE GAME ( 652 MB - Đã làm nhẹ lại ): https://linkvietvip.com/3r1IgS LINK PPSSPP GOLD: https://linkvietvip.com/keZRW --------------- VIDEO HƯỚNG DẪN: https://www.youtube.com/watch?v=X5WyPLmnv98