HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÔNG CẦN GIẢI NÉN: 1/Tải về FILE APK và L-N-P CHANNEL.obb 2/ Gỡ Game Gangstar Vegas ra nếu có trong máy. 3/ Cài đặt FILE APK Tạo thư mục mới trong Bộ Nhớ Trong > Android > obb 4/Đặt tên thư mục mới là com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM 5/ Đổi tên L-N-P CHANNEL.obb thành main.41034.com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM.obb 6/ Duy chuyển file đó vào com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM vừa tạo ở bước 5. Hoàn thành. ------------------ LINK TẢI FILE APK ( 47.6 MB ):https://linkvietvip.com/SUDb70b LINK TẢI FILE L-N-P CHANNEL.obb ( 1,7 GB ): https://linkvietvip.com/HzF92