### HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT: 1/TẢI VỀ FILE APK VÀ FILE DỮ LIỆU 2/CÀI FILE APK VÀO MÁY 3/GIẢI NÉN FILE DỮ LIỆU 4/CHÉP THƯ MỤC com.firsttouchgames.dls3 VÀO Bộ nhớ trong > Android > obb 5/Chép THƯ MỤC files VÀO Bộ nhớ trong > Android > data > com.firsttouchgames.dls3 XONG ----------------------------- LINK TẢI FILE APK ( 73 MB ): https://linkvietvip.com/T4oyWQ LINK TẢI FILE DỮ LIỆU ( 287 MB ): https://linkvietvip.com/1zfMrJ