LINK TẢI FILE GAME ( 652 Mb - Đã làm nhẹ lại ): https://linkvietvip.com/ptAOMyo LINK TẢI FILE HACK ( < 1Mb ): https://linkvietvip.com/9bbDMD LINK TẢI PPSSPP GOLD FREE: https://linkvietvip.com/keZRW ------------------ VIDEO HD: https://www.youtube.com/watch?v=iAJg5-hDg2U