avatar
GANGSTAR VEGAS MOD 3.9.1c KHÔNG CẦN GIẢI NÉN

lengocphuclnp90 113 17th Jul, 2019

MARKUP 0.80 KB
                      
             HƯỚNG DẪN HACK KO CẦN GIẢI NÉN ! 
1/LÊN CHPLAY TẢI GAME GANGSTAR VEGAS ĐC 1% THÌ BẤM HỦY 
2/TẢI VỀ FILE DỮ LIỆU VÀ FILE APK 
3/MỞ FILE APK LÊN VÀ CÀI ĐẶT VÀO MÁY
4/ TẠO MỘT THƯ MỤC MỚI TRONG Bộ Nhớ Trong > Android > Obb 
5/ĐẶT TÊN THƯ MỤC ĐÓ LÀ com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM 
6/CHÉP FILE DỮ LIỆU VÀO THƯ MỤC VỪA TẠO 
7/ĐỔI TÊN FILE DỮ LIỆU THÀNH main.39124.com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM
XONG
-----------------
LINK FILE APK (36 MB): http://ez4linkss.com/vmyG
LINK FILE DỮ LIỆU (1,7 GB): http://ez4linkss.com/cdXKj1
----------------
VIDEO HD: https://www.youtube.com/watch?v=irGeEQUIB9s
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
  There are no comments yet.