avatar
GANGSTAR VEGAS HACK 4.3.1a L-N-P CHANNEL

lengocphuclnp90 8,868 13th Jul, 2019

MARKUP 0.84 KB
                      
             ----------HƯỚNG DẪN HACK -------
-------- Version 4.3.1a -------
1/ Tải về 2 File Bên dưới APK Và OBB_4.3.1A_L-N-P, ( Pro thì tải file nén khỏi đặt tên )
2/ Cài File APK vào máy.
3/ Tạo Thư Mục Mới Trong Bộ Nhớ Trong - Android - Obb
4/ Đặt tên thư mục vừa tạo là com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM
5/ Đổi tên File OBB_4.3.1A_L-N-P thành main.43034.com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM.obb
6/ Duy chuyển File Vừa Đổi Tên vào Thư Mục Vừa Tạo ở BƯỚC 3
7/ Mở Game, Mở Mạng, vào game, Bấm play, tăt mạng, chơi bình thường
-------- BY LÊ NGỌC PHÚC --------
LINK APK: https://linkvietvip.com/wDduNcK
LINK OBB: https://linkvietvip.com/0XML
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
  There are no comments yet.